Đảng ủy Tổng cục ĐBVN triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Thứ sáu, 06/05/2022 10:01

Đảng bộ Tổng cục ĐBVN vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Quý I triển khai phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Tổng cục và trực tuyến tại các điểm cầu đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục cho biết, Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các đơn vị với tinh thần phục vụ “Quyết liệt cải cách vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, tăng cường quản lý bảo trì đảm bảo ATGT, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn và êm thuận đặc biệt trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần, tổ chức thành công phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông đường bộ” năm 2022.

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ thông qua 03 Kế hoạch: Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 22/02/2022 về triển khai thực hiện về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 101-TB/ĐUK, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  các cơ quan Trung ương về kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải; Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 22/02/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 22/02/2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Chuyên đề năm 2022 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”.

Chỉ đạo ban hành 04 chương trình năm 2022: Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành và của Ban Thường vụ Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy và của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Tổ chức thực hiện triển khai 04 báo cáo trong quý I/2022, cụ thể: Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 25/01/2017 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước”; Báo cáo sơ kết 08 năm thực hiện Quy định số 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

Tập trung chỉ đạo hoàn thành tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022; hoàn thành kiểm điểm đánh giá phân loại loại tổ chức đảng, đảng viên và khen thưởng năm 2021 đúng tiến độ và quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Bộ GTVT.

 Công tác nghiệp vụ Văn phòng Đảng ủy; Tổ chức 01 hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ và 02 hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy và xây dựng ban hành 03 Nghị quyết, 02 Quyết định, 38 công văn, 04 Chương trình, 03 Kế hoạch. 

Về công tác chính trị tư tưởng đã tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ các tài liệu của Trung ương và các cấp ủy cấp trên, đặc biệt là kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả.

Tiếp tục thường xuyên chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Nghị quyết chuyên đề của Tổng cục; Chương trình hành động thực hiện  Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội các cấp trên; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tài liệu học tập chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chuyên đề năm 2022 về “Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Tiếp tục triển khai chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 về “Nghị quyết đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch và mỗi đảng viên xây dựng  kế hoạch cá nhân năm 2022; Cử quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng lý luận chính trị và đảng viên mới theo chương trình kế hoạch của Đảng ủy Bộ GTVT; Tổ chức tuyên truyền Hưởng ứng phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Tổng cục đã thực hiện tập huấn công tác xây dựng Đảng và nghiệp vụ công tác Đảng tại Đảng bộ Cục QLĐB II và Ban Quản lý dự án 4; Tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; không có hiện tượng nổi cộm phát sinh.

Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên; Kiện toàn, bổ sung: 01 UVBCH Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Chi bộ Vụ ATGT; Phó Bí thư chi bộ Vụ Tài chính; Bí thư Đảng ủy Cục QLĐB III; bổ sung 03 ủy viên Ban Thường vụ, 03 Đảng ủy viên Cục QLĐB II; Công nhận chính thức 03 đảng viên; Chuyển đến 07, chuyển đi 02 đảng viên.  Thống nhất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 10 trường hợp, Kết luận đủ tiêu chuẩn chính trị để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 29 trường hợp.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; Ban hành Chương trình KTGS 2022 của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ; Triển khai thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót theo thông báo số 101-TB/ĐUK, ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kết luận kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT (công văn số 277-CV/ĐU, ngày 01/3/2022); Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện giám sát thường xuyên đối với các cấp ủy trực thuộc theo phân công.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; Chỉ đạo Công đoàn Tổng cục ĐBVN tổ chức tốt các phong trào năm 2022 đặc biệt là phong trào Tết trồng cây làm theo lời Bác ngay từ đầu năm; Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM Tổng cục triển khai tốt công tác năm 2022 và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM ngày 26/3/2022; Lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022; Hưởng ứng phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng và 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Toàn  cảnh Hội nghị sơ kết.

Về phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2022, Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị kịp thời tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập các tài liệu của Trung ương và các cấp ủy cấp trên bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; Tiếp tục thường xuyên chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (các khóa XI, XII, XIII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các Nghị quyết chuyên đề của Tổng cục; Cấp ủy các cấp làm tốt công tác tư tưởng khi cơ cấu lại tổ chức theo chỉ đạo của Bộ GTVT; các cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác, gương mẫu chấp hành phân công của tổ chức.

 Kiện toàn kịp thời tổ chức đảng, cấp uỷ các cấp theo cơ cấu tổ chức mới; Tăng cường giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú và đảng viên mới kết nạp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thủ địch trong tình hình mới”; Thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Duy trì ổn định công tác phát triển đảng. 

Triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và UBKT Đảng uỷ Tổng cục năm 2022 theo đúng kế hoạch đã đề ra; Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng kế hoạch của Đảng ủy Bộ và Đảng ủy Tổng cục; Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ về "Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải”.

Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và tổ chức các phong trào thi đua, công tác tuyên truyền, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt, quan tâm công tác chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động, công tác xã hội - từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa; Chỉ đạo Ban Thường vụ Công đoàn Tổng cục triển khai tổ chức các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân Tháng Công nhân (tháng 5); Lãnh đạo Đoàn thanh niên Tổng cục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐU, ngày 08/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM Bộ GTVT lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy bộ GTVT ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng ủy Tổng cục đã đạt được trong Quý I năm 2022. “Đảng ủy Tổng cục đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục, đã lãnh đạo các đơn vị, tổ chức, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, chủ động, tích cực bám sát chương trình công tác trọng tâm của Tổng cục, triển khai, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Tổng cục ĐBVN”.

Những tháng tiếp theo, đồng chí Đào Văn Tiến đề nghị Đảng ủy Tổng cục bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của cấp ủy cấp trên và Ban cán sự đảng Bộ GTVT. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đạo đức nhất là việc nâng cao nhận thức, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động tự nghiên cứu học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đồng thời phải xác định việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp không chỉ trong 1 thời gian một vài năm mà trong suốt thời gian dài. 

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng cục tiếp tục nâng cao nâng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng của từng đảng viên, đặc biệt đổi mới phương thức lãnh đạo bằng việc ra các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn.  Quan tâm làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn công tác quy hoạch cán bộ, cơ quan đơn vị với quy hoạch cấp ủy... 

 

Nguồn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8806
Lượt truy cập: 142.896.046