Trường ĐH GTVT TP. HCM: Khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 23/05/2022 08:30

Ngày 20/5/2022, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối đã biểu dương khen thưởng cho 8 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 19/5/2021 - 19/5/2022. Trong đó, Đảng bộ Trường có 2 chi bộ được tuyên dương là: Chi bộ Khoa Kinh tế vận tải và Chi bộ Quản lý chất lượng. Ba cá nhân được tuyên dương gồm: đồng chí Nguyễn Xuân Phương, UV BCH Đảng uỷ khối, Phó Bí thư Đảng uỷ, Q. Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Trần Quang Phú, Phó Bí thư Chi bộ - Trưởng khoa Kinh tế, đồng chí Tạ Phan Cảnh Tiên, Chi bộ sinh viên.

Tập thể và các cá nhân được khen thưởng

Trong năm qua, trên cơ sở Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Qua 1 năm thực hiện, đến nay các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng triển khai đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nguồn: Trường ĐH GTVT TP. HCM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1711
Lượt truy cập: 155.535.230