Rốt ráo triển khai loạt đề án lập quy hoạch cảng cạn, nhóm cảng biển

Thứ năm, 26/05/2022 15:33

Cục Hàng hải VN đang triển khai xây dựng 3 đề án lập quy hoạch cảng cạn, nhóm cảng biển, vùng đất, vùng nước...

Tin từ Cục Hàng hải VN, cơ quan này đang rốt ráo hoàn thiện 3 đề án lập quy hoạch cảng cạn, dự kiến trình Bộ GTVT ngay trong tháng 5/2022.

Các đề án lập Quy hoạch đang được Cục Hàng hải VN rốt ráo triển khai

Cụ thể, 3 đề án Quy hoạch đang được xây dựng gồm Quy hoạch chi tiết các Nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Trong đó, hai đề án lập Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn và Quy hoạch chi tiết các Nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước, vùng nước thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 đã được Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu lập quy hoạch.

Hiện tại, Cục đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Đơn vị tư vấn đã bắt đầu triển khai từ ngày 16/3/2022.

Với đề án phát triển hệ thống cảng cạn, Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt cho biết, Cục đang triển khai thu thập số liệu quy hoạch từ các Bộ, ngành, địa phương, dự kiến hoàn thành công tác báo cáo đầu kỳ trong tháng 5/2022.

Cục đang thu thập số liệu quy hoạch từ các Bộ, ngành, địa phương cho đề án phát triển cảng cạn

Về đề án lập Quy hoạch chi tiết các Nhóm cảng biển, bến cảng, Cục đã đăng ký báo cáo các nội dung liên quan đến dự báo hàng hóa, kết quả dự kiến của Quy hoạch tại Bộ GTVT trong tháng 5/2022.

Trong tháng 6/2022, hai đề án này sẽ bước vào giai đoạn tư vấn lập quy hoạch triển khai công tác lập quy hoạch.

Riêng với Đề án lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, Bộ đã phê duyệt nhiệm vụ, dự toán đề án ngày 31/12/2021.

Cục đang tiếp tục rà soát nhiệm vụ, dự toán để báo cáo Bộ xem xét, đồng thời hoàn thiện nhiệm vụ, dự toán, làm cơ sở báo cáo Bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong tháng 6/2022.

Cục đang rà soát nhiệm vụ, dự toán để báo cáo Bộ kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho
Đề án lập Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển

Ngoài ra, một Đề án khác là Định hướng phân cấp phân quyền trong lĩnh vực hàng hải cũng đã được hoàn thành và trình Bộ GTVT tại văn bản 4111 ngày 5/10/2021. Cục đã có văn bản gửi các UBND tỉnh, thành phố liên quan đến đề án để xin ý kiến. Đến giờ, đã có 19/29 ý kiến góp ý của 19 tỉnh, thành phố.

Các Đề án như “Tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp hoa tiêu hàng hải Việt Nam” và “Phát triển đội tàu vận tải biển quốc tế của Việt Nam”, Cục HHVN đang tiếp tục xây dựng đề cương, hoàn thiện đề án.

Nguồn: Báo Giao thông

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8840
Lượt truy cập: 142.897.304