Thanh tra Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2022

Thứ ba, 28/06/2022 16:56

Chiều ngày 28/6, Thanh tra Bộ GTVT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính quyền 6 tháng đầu năm 2022.
Tham dự Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lâm Văn Hoàng; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Trần Văn Trường; Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Thanh Hiền cùng các đảng viên, công chức thuộc Thanh tra Bộ GTVT.

 

Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lâm Văn Hoàng (giữa) phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Trường cho biết: Đảng bộ Thanh tra Bộ GTVT đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, các phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Thanh tra Bộ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có phẩm chất, đạo đức, lối sống tốt, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", tập thể luôn đoàn kết, thống nhất cao. 

Phó Chánh Thanh tra Trần Văn Trường báo cáo kết quả thực hiện

công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022 của Thanh tra Bộ GTVT 

Về kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Thanh Hiền nhấn mạnh: Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch, tiến độ đặt ra và kịp thời xử lý các nhiệm vụ đột xuất do lãnh đạo Bộ giao, cụ thể:

Công tác tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 theo đúng hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT. Thanh tra Bộ đã triển khai 06 đoàn thanh tra, 10 đoàn kiểm tra theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành và giao đột xuất. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành 03 Kết luận thanh tra, 03 văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT. 

Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đã và đang tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, yêu cầu, chỉ đạo của Bộ trưởng trong tình hình mới, trong đó tập trung các giải pháp có tính phòng ngừa từ sớm, đồng hành ngay từ đầu đối với các công trình trọng điểm của ngành.

Công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (KLTT) được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tính hiệu lực của kết luận thanh tra. Trong 06 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ đã triển khai 18 đoàn kiểm tra, ban hành 31 văn bản đôn đốc việc thực hiện KLTT, ban hành 23 Thông báo kết thúc việc theo dõi 16 KLTT đối với 27 cơ quan, đơn vị; đôn đốc đối với 36 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện 32 kết luận thanh tra; thu hồi về ngân sách nhà nước 5,078 tỷ đồng. 

Về công tác thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ quyết liệt chỉ đạo công tác thanh tra chuyên ngành trong đó có nhiều đợt cao kiểm: kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe ô tô khách mang biển số nước ngoài hoạt động vận tải hành khách trên lãnh thổ Việt Nam, mở đợt cao điểm kiểm tra về tải trọng phương tiện....  Công tác rà soát, điều chỉnh, ban hành văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện pháp luật chuyên ngành đối với lực lượng thanh tra ngành GTVT được chú trọng, có hiệu quả.

Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Thanh Hiền

báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năn 2022

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra Bộ đã tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành quy chế tổ chức tiếp công dân của Bộ GTVT để tổ chức triển khai thực hiện. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Bộ đã tham mưu, tổ chức, thực hiện 04 lượt tiếp công dân, trong đó Thanh tra Bộ tiếp 04 lượt; tiếp nhận tổng số 353 đơn thư.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ đang hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2022-2025 của Bộ GTVT” và dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày một số tham luận chuyên đề nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời gian tới. Đồng thời thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022. 


Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Lâm Văn Hoàng

chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm
 đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Lâm Văn Hoàng đánh giá, Trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Thanh tra Bộ GTVT đã đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, đổi mới mạnh mẽ phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi công vụ thích ứng linh hoạt với tình hình thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu  năm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm, đồng chí Lâm Văn Hoàng đề nghị cán bộ, công chức Thanh tra Bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT, Thanh tra Chính phủ và Đảng ủy Bộ GTVT, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra năm 2022; chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chú trọng kiểm tra, rà soát những công trình, dự án trong điểm của ngành GTVT góp phần nâng cao chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư các công trình; tăng cường kiểm tra, kiểm toán nội bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất trong sạch vững mạnh. 

Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự các phòng nghiệp vụ đảm bảo hoạt động hiệu quả. Tăng cướng hướng dẫn hoạt động thanh tra chuyên ngành, phối hợp tốt với các Cục chuyên ngành đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, hàng không để làm tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT.

VH

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3715
Lượt truy cập: 145.609.055