Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong giai đoạn thực hiện dự án các dự án KCHTGT do Bộ GTVT quản lý

Thứ năm, 30/06/2022 17:52
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 6553/BGTVT-DAĐT1 về việc thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong giai đoạn thực hiện dự án các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Sau khi xem xét Văn bản số 1190/VKHCN-KHDA ngày 16/6/2022 của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT trình duyệt mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý và Văn bản số 1719/CQLXD-DAĐT1 ngày 21/6/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD) về ban hành biểu mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý.

Để đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ quy định trong công tác nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu hoàn thành công trình trong giai đoạn thực hiện dự án, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý theo đề xuất của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tại Văn bản số 1190/VKHCN-KHDA ngày 16/6/2022 đã được Cục QLXD rà soát, báo cáo tại Văn bản số 1719/CQLXD-DAĐT1 ngày 21/6/2022.

2. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục quản lý chuyên ngành; các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận tham khảo, áp dụng “mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý” (chi tiết download tại địa chỉ cổng thông tin điện tử của Cục QLXD: http://cucqlxd.gov.vn/van-ban từ khóa nhập số văn bản Bộ).

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời đề xuất báo cáo Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

4. Mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý ban hành theo Văn bản này thay 2 thế mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình đã ban hành tại Văn bản 80/BGTVT-CQLXD ngày 05/01/2019.

Chi tiết xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3127
Lượt truy cập: 145.606.898