Phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Bộ GTVT

Thứ tư, 27/07/2022 15:50
Ngày 19/7/2022, Bộ GTVT ban hành Quyết định số 959/QĐ-BGTVT phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.

Mục đích nhằm xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (sau đây gọi tắt là người có nghĩa vụ kê khai) nhằm đánh giá tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập, tính trung thực trong việc giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm, đồng thời góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai; Thông qua công tác xác minh tài sản, thu nhập nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, công chức trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. 

Quyết định này yêu cầu việc xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo đúng thủ tục, trình tự quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐCP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (Nghị định số 130/2020/NĐCP); bảo đảm kịp thời, công khai, khách quan, trung thực.

Bộ GTVT sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại 03 đơn vị gồm: Ban Quản lý dự án 6, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (gồm: Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc và Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực I) và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam. 

Căn cứ Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 được Bộ trưởng Bộ GTVT phê duyệt, Thanh tra Bộ chủ trì tham mưu Bộ trưởng triển khai công tác xác minh tài sản, thu nhập tại các đơn vị, đối với các cá nhân được lựa chọn xác minh. 

Toàn văn Quyết định 959/QĐ-BGTVT xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12245
Lượt truy cập: 157.818.791