Ban hành Thông tư Quy định về bảo trì công trình hàng hải

Thứ năm, 28/07/2022 15:31
Ngày 26/7/2022, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT quy định về bảo trì công trình hàng hải.

Thông tư này quy định về bảo trì công trình hàng hải. Đối với công trình hàng hải phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thì thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo trì công trình hàng hải.

Cục Hàng hải Việt Nam chịu trách nhiệm lập kế hoạch và dự kiến kinh phí bảo trì công trình hàng hải hàng năm và theo kỳ kế hoạch khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2022; Thay thế Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 quy định về bảo trì công trình hàng hải và Thông tư số 07/2019/TT-BGTVT ngày 14/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BGTVT ngày 29/12/2017 quy định về bảo trì công trình hàng hải.

Đồng thời bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 34/2020/TT-BGTVT ngày 23/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải.

Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo các quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Toàn văn Thông tư xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11499
Lượt truy cập: 157.746.125