Trả lời kiến nghị của cử tri Lạng Sơn đề nghị xem xét đầu tư, cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình Cầu Na Sầm

Thứ năm, 04/08/2022 16:07

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư, cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình Cầu Na Sầm để bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 487/BDN ngày 14/6/2022, nội dung kiến nghị như sau: “Cử tri phản ánh cầu Na Sầm thuộc địa phận huyện Văn Lãng, thuộc đường tỉnh 232, được xây dựng năm 1986, nối thị trấn Na Sầm với các xã Bắc Việt, Thành Hòa, Gia Miễn, Hội Hoan, Tân Tác, Bắc La của huyện Văn Lãng, thường xuyên bị ngập vào mùa mưa lũ, giao thông bị chia cắt, gây ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, giao thương mua bán của người dân địa phương, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét đầu tư, cải tạo nâng cấp hoặc xây dựng mới công trình Cầu Na Sầm để bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại của Nhân dân địa phương”.

Trước tiên, Bộ Giao thông vận tải trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, góp ý đối với công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Cầu Na Sầm đã được quy hoạch thuộc đường tỉnh 232 của địa phương nên việc đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Ngân sách nhà nước. Vì vậy, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chuyển kiến nghị của cử tri đến Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu lập, phê duyệt đầu tư dự án xây dựng công trình theo thẩm quyền nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân địa phương.

Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trường hợp có yêu cầu trong quá trình nghiên cứu, triển khai dự án. Trên đây là trả lời của Bộ Giao thông vận tải đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải./.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7709
Lượt truy cập: 157.674.560