Phân công giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 12/08/2022 14:22

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8277/BGTVT-VP gửi các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành phân công giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, để thực hiện Công văn số 5060/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; thực hiện Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 và Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo các cơ quan chủ trì, phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri. Cụ thể:

1. Về giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ trì trả lời.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, giải quyết; tham mưu văn bản trả lời trình Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến và trình Bộ trưởng xem xét, ký ban hành gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội để thông tin đến cử tri theo quy định, hoàn thành trước ngày 12/9/2022.

2. Về báo cáo tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị cử tri

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan được giao chủ trì báo cáo kết quả tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi Bộ Giao thông vận tải (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 15/9/2022 để tổng hợp báo cáo.

Văn phòng Bộ tổng hợp báo cáo tình hình kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông vận tải gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10267
Lượt truy cập: 148.361.609