Công bố Kết luận Thanh tra tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Thứ sáu, 12/08/2022 15:15

Ngày 09/8, tại Trụ sở Bộ Giao thông vận tải, thực hiện Quyết định số 481/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ GTVT về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.
Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng chủ trì buổi công bố.

Chánh Thanh tra Bộ Lâm Văn Hoàng chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra

Tham dự buổi công bố còn có đại diện Thanh tra Bộ GTVT: ông Lê Văn Doãn - Phó Chánh Thanh tra Bộ; ông Đoàn Khắc Trung - Trưởng Phòng GSKT&XLSTT cùng các thành viên trong Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 481/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Đại diện Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải gồm ông Vũ Ngọc Khiêm, Chủ tịch Hội đồng Trường; ông Nguyễn Hoàng Long, Hiệu trưởng cùng các thành viên Ban Giám hiệu; Kế toán trưởng.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua toàn văn nội dung Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Ông Đoàn Anh Tuấn, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn nội dung Kết luận thanh tra

Đại diện Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp thu toàn bộ Kết luận và cam kết xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 khắc phục, tồn tại theo Kết luận thanh tra đã chỉ ra theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố, Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lâm Văn Hoàng đề nghị Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải thực hiện niêm yết Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tại trụ sở đơn vị; thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng cần nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 7805/KL-BGTVT ngày 29/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại Trường  và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ GTVT theo quy định.

Trường thực hiện gửi báo cáo thực hiện Kết luận thanh tra, gửi kèm theo các tài liệu chứng minh việc thực hiện niêm yết công khai Kết luận thanh tra theo quy định

Thành Tưởng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15500
Lượt truy cập: 148.377.358