Trường Đại học GTVT TP.HCM tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra học phần, ngân hàng câu hỏi thi

Thứ ba, 16/08/2022 10:00

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM vừa tổ chức tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra học phần, ngân hàng câu hỏi thi với sự tham gia của gần 250 giảng viên đến từ các Viện/Khoa/Bộ môn thuộc Trường.

Phát biểu khai mạc tại khóa tập huấn, TS. Lê Văn Vang, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh: Để đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, thời gian qua, Nhà trường đã đẩy mạnh công tác chỉnh sửa chương trình đào tạo và đề cương chi tiết, xây dựng ngân hàng câu hỏi đáp ứng chuẩn đầu ra và bước đầu được triển khai áp dụng trong hoạt động dạy và học, tuy nhiên công tác này còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập và chưa thống nhất. Do đó, việc tổ chức tập huấn “Tập huấn công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập theo "chuẩn đầu ra” là hết sức cần thiết.

TS. Lê Văn Vang nhấn mạnh vai trò quan trọng của khóa tập huấn

Mở đầu khóa tập huấn, TS. Lê Thị Linh Giang, trưởng phòng Quản lý chất lượng và nhóm báo cáo viên đã chia sẻ vai trò của việc xây dựng chuẩn đầu ra học phần nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tự đánh giá và hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết học phần đáp ứng chuẩn đầu ra.

TS. Lê Thị Linh Giang trình bày kỹ thuật biên soạn đề cương chi tiết

Tiếp đó, các giảng viên đã được trao đổi, thảo luận và làm bài tập thực hành xây dựng đề cương chi tiết học phần.

TS. Nguyễn Khánh Lân thảo luận tại cuộc họp

Theo chương trình tập huấn, các giảng viên cũng đã được phổ biến kỹ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bảng trọng số, cấu trúc đề thi dựa trên chuẩn đầu ra học phần/môn học, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo. Ngân hàng câu hỏi thi được biên soạn sẽ giúp đánh giá chính xác năng lực của người học, giúp người học có thể đạt kết quả cao hơn nữa trong quá trình học tập.

Toàn cảnh khóa tập huấn

Khóa tập huấn đã giúp cho các giảng viên nắm được kỹ thuật biên soạn đề cương chi tiết học phần, rà soát, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra và kỹ thuật xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, bảng trọng số, cấu trúc đề thi. Các nội dung này là căn cứ quan trọng để các khoa, viện, bộ môn thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ biên soạn đề cương và ngân hàng câu hỏi thi trong từng đơn vị. Tin tưởng rằng với kết quả tốt đẹp của khóa tập huấn, chất lượng, hiệu quả hoạt động biên soạn chương trình đào tạo và ngân hàng đề thi, đáp án và đánh giá kết quả học tập của người học ở Trường được nâng lên rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Nguồn: Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11235
Lượt truy cập: 148.360.117