Chi bộ 2, Đảng bộ Thanh tra Bộ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Thứ hai, 12/09/2022 16:01

Sáng 12/9/2022, tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải, Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025 được tiến hành trọng thể với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội được đón tiếp đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng uỷ, Chánh Thanh tra Bộ và các đồng chí trong Đảng uỷ Thanh tra Bộ, đại diện các chi bộ tới dự, chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ phát biểu chỉ đạo

Xác định Đại hội Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 -2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu bí thư, phó bí thư chi bộ là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ. Báo cáo thể hiện, Chi bộ 2 thuộc Đảng bộ Thanh tra Bộ, tại thời điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ 2 có 12 đảng viên, chỉ đạo công tác của 02 phòng thanh tra chuyên ngành và có tổ chức cấp uỷ Chi bộ. Trong thời gian vừa qua, Thanh tra Bộ đã tiến hành tổ chức lại các phòng trực thuộc, theo đó Chi bộ 2 có sự thay đổi về số lượng, nhân sự đảng viên. Hiện nay, Chi bộ 2 có 10 đảng viên (đều là đảng viên chính thức), trong đó có 01 đảng viên nữ, đc Bí thư đồng thời là là Ủy viên BCH Đảng bộ Thanh tra Bộ và từ tháng 7/2021 Chi bộ 2 không còn tổ chức cấp uỷ.

Các đồng chí trong Đảng ủy Thanh tra Bộ chúc mừng đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2 ra mắt tại Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

 Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm như: Xây dựng thể chế; triển khai công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; chỉ đạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành. Bên cạnh đó, Chi bộ 2 đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, không có trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ban hành và thực hiện các quy định, quy chế làm việc của Chi bộ. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ nề nếp, chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao; ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ Nghị quyết, Thông báo kết luận của Chi bộ, Bí thư Chi bộ; các đảng viên trong Chi bộ phát huy dân chủ, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, qua đó chất lượng sinh hoạt Chi bộ từng bước được nâng cao. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng theo Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và thực hiện thu đảng phí của đảng viên và nộp đảng phí cho Đảng ủy Thanh tra Bộ đúng quy định; mở sổ sách theo dõi thu, chi đúng hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.
Thường xuyên phổ biến, quán triệt Nghị quyết cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2020, 2021, 2022 của Đảng uỷ Thanh tra Bộ và UBKT Đảng ủy Thanh tra Bộ; 100% đảng viên của của Chi bộ 2 đã được kiểm tra 01 lần trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và được giám sát thường xuyên. Chi bộ luôn quan tâm tạo điều kiện và chỉ đạo hoạt động của Tổ công đoàn, đặc biệt trong công tác quan tâm đến quyền lợi của các công đoàn viên; thực hiện phong trào thi đua, văn hóa thể thao, xây dựng văn hóa công sở; tham gia công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa thiết thực, hiệu quả. Các đảng viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt các quy chế làm việc của Bộ GTVT và Thanh tra Bộ. Tổ công đoàn luôn quan tâm, kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, con em thương bệnh binh; thăm hỏi cán bộ, công chức, gia đình cán bộ công chức khi ốm đau, có việc hiếu; quan tâm động viên các cháu thiếu nhi nhân ngày 1/6, Tết Trung thu... Chi bộ 2 cũng chỉ ra và xác định nguyên nhân còn tồn tại, thiếu sót trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ 2 xác định nhiệm vụ trong tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, khoa học và hiệu quả của mỗi đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng ủy Thanh tra Bộ, Thanh tra Bộ. Phấn đấu xây dựng Chi bộ chuẩn mực theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; hàng năm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" trong nội bộ; 100% đảng viên được học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, văn bản của cấp ủy cấp trên; Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó số lượng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt ở mức tối đa theo chỉ tiêu quy định; lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; 100% cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; cá nhân đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua Ngành đạt ở mức tối đa theo chỉ tiêu quy định; tập thể và nhiều cá nhân được tặng giấy khen, bằng khen của các cấp có thẩm quyền; đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc theo chỉ tiêu quy định; Tổ công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc theo chỉ tiêu quy định.

Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ  chúc mừng đồng chí Bí thư,

Phó Bí thư Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Đồng chí Lâm Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ đánh giá cao báo cáo tổng kết công tác chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ 2, nội dung đầy đủ, toàn diện về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua; ghi nhận các thành tích Chi bộ đã đạt được. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu được nhiều nội dung cụ thể cho Đảng ủy trong công tác chỉ đạo, điều hành; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch thực hiện thật sát so với tình hình thực tiễn và phải thật nhạy bén để đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình chính trị trong nước, quốc tế.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên của Chi bộ 2 đã tín nhiệm bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025: Đồng chí Trịnh Văn Tùng, Trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Phòng Thanh tra chuyên ngành được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội giao cho Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 căn cứ Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện để ban hành các văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025 khẳng định: Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2025, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Thu Thủy 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13291
Lượt truy cập: 158.109.847