Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ tư, 21/09/2022 13:40

Sáng nay (21/9/2022), tại Hà Nội, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Đại hội được vinh dự đón tiếp Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT cùng toàn thể các đồng chí cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Bộ cũng như sự đổi mới, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. 

Tập thể chi ủy, chi bộ luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ; chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “Tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra và bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ có năng lực chuyên môn, có ý chí phấn đấu, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Trong nhiệm kỳ qua, chi ủy, chi bộ cùng tập thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Đảng  - Đoàn thể đã tham mưu xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ và hàng năm; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ và hàng năm; tham mưu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT; tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 15/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn… của Đảng, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ GTVT

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2025
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong Chi bộ

Bên cạnh đó, Chi ủy Chi bộ lãnh đạo Cơ quan Thường trực Công đoàn Cơ quan Bộ xây dựng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2018-2023 để triển khai thực hiện hàng tháng, quý, năm; tổ chức tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên thực hiện chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo Cơ quan Thường trực Đoàn Thanh niên Bộ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 của Đoàn Thanh niên Bộ và tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chi bộ lãnh đạo triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và luật pháp của Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, nghiên cứu học tập Nghị quyết của Đại hội Đảng Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng… Hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận trong Chi bộ.

Trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với 100% đảng viên. Qua đó, các cán bộ, đảng viên chấp hành tốt những Quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Đảng viên trong Chi bộ phát biểu tham luận tại Đại hội

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ sẽ tiếp tục đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và vai trò tiên phong, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm của Chi bộ và nhiệm kỳ. Xây dựng Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2023-2028 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2027 của Đoàn Thanh niên Bộ GTVT.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Quy chế phối hợp; tham mưu tổ chức các lớp học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Hội nghị Trung ương khóa XIII và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Cùng với đó, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, làm theo và cam kết tu dưỡng, rèn luyện không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; triển khai công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của Chi bộ theo chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thực chất, đúng quy trình, quy định

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí Lê Anh Tuấn  
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội cũng như báo cáo tổng kết công tác Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025 của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ, toàn diện tất cả các mặt công tác trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua. Cấp ủy Chi bộ đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, đồng chí biểu dương và chúc mừng những thành tích Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, cán bộ,  đảng viên trong Chi bộ sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đề ra.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Chi bộ
chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên của Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Đào Văn Tiến được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Vũ Anh Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Thông qua đó, khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của Chi bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ GTVT và sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Chi bộ, thể hiện sự quyết tâm xây dựng Chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

KA
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:10292
Lượt truy cập: 148.356.909