Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai thời gian tới

Thứ bẩy, 01/10/2022 11:32

Bộ GTVT vưà có Công điện số 24/CĐ-BGTVT gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Toàn văn Công điện như sau:" Thực hiện Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30  tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 
1. Tập  trung khắc phục hậu quả của Bão  số 4 và chủ động  triển khai các nhiệm vụ ứng  phó  sự  cố  thiên  tai  theo  chỉ đạo  của Bộ Giao  thông vận  tải tại Công điện số 23/CĐ-BGTVT ngày 30 tháng 9 năm 2022.      
2.  Cục  Đường  bộ  Việt  Nam:  chỉ  đạo  các  đơn  vị  trực  thuộc  hỗ  trợ  địa phương trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, khắc phục nhanh các tuyến giao thông bị sạt, lở, nhất là trên các trục giao thông chính. 
Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện"./. 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:8226
Lượt truy cập: 151.499.149