Thông báo Bán tài sản thanh lý

Thứ tư, 05/10/2022 00:47
Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo bán niêm yết tài sản thanh lý năm 2022 như sau:

1. Tên cơ quan tổ chức bán thanh lý tài sản: Trung tâm Công nghệ thông tin

- Địa chỉ: Số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ: 024.39424243

2. Hình thức thanh lý tài sản: Niêm yết giá

3. Mã số cuộc bán niêm yết: TT-51022

4. Tên tài sản, chủng loại, số lượng, chất lượng của tài sản: Xem phụ lục kèm theo

5. Giá bán tài sản: 6.606.000 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm lẻ sáu nghìn đồng./.)

- Giá bán tài sản không bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân nào mua sẽ chịu các chi phí vận chuyển, bốc dỡ tài sản thanh lý.

6. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Người đăng ký mua tài sản phải đặt trước: 660.000 đồng (tương đương 10% so với giá niêm yết). (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi nghìn đồng./.)

- Hình thức nộp tiền: Tiền mặt.

- Sau khi có kết quả bốc thăm xác định được người được quyền mua tài sản, Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ trả lại số tiền đặt trước cho đơn vị hoặc cá nhân đăng ký nhưng không mua được tài sản.

- Các trường hợp người đăng ký không được nhận lại tiền đặt trước bao gồm:

a)  Người đăng ký từ chối mua tài sản sau khi được xác định là người được quyền mua tài sản;

b) Người đăng ký được quyền mua tài sản nhưng không ký hợp đồng mua bán tài sản trong thời hạn quy định;

c) Người đăng ký được quyền mua tài sản đã ký hợp đồng mua bán tài sản nhưng không thanh toán tiền mua tài sản hoặc đã thanh toán tiền mua tài sản nhưng không nhận tài sản;

d) Người thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 thông báo này nhưng vẫn đăng ký mua tài sản.

7. Địa điểm, thời hạn xem tài sản: Từ 8h00 ngày 5 tháng 10 năm 2022 đến 17h00 ngày 11 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính), tại: Trung tâm Công nghệ thông tin, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 0243.9424243.

8. Thời gian, địa điểm lựa chọn người được quyền mua tài sản:

- Hình thức lựa chọn người được quyền mua tài sản: Bốc thăm

- Thời gian: Vào lúc 14h00' ngày 12 tháng 10 năm 2022

- Địa điểm: Phòng 609, Trung tâm Công nghệ thông tin, số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

9. Quy định người không được tham gia mua tài sản:

Đối tượng thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 151/2017/NĐ-CP của Chính phủ không được tham gia mua tài sản trên. 

10. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ 8h00 ngày 5 tháng 10 năm 2022 đến 17h00 ngày 11 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính) tại phòng 427 Tổng hợp, nhà D, Trung tâm Công nghệ thông tin số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

11. Cách thức đăng ký tham gia: Gồm phiếu đăng ký mua tài sản; bản sao giấy chứng minh nhân dân (nếu là cá nhân) hoặc giấy đăng ký hộ kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh) hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức), có chứng thực.

- Trung tâm Công nghệ thông tin phát phiếu đăng ký mua tài sản cho người đăng ký mua đã nộp tiền đặt trước (Phiếu đăng ký mua tài sản do Trung tâm Công nghệ thông tin phát hành theo Mẫu số 02-PĐK/TSC kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính)

- Mỗi tổ chức, cá nhân đăng ký mua tài sản được phát 02 Phiếu đăng ký mua tài sản. Người đăng ký mua tài sản điền đầy đủ thông tin và gửi lại một Phiếu đăng ký cho Trung tâm Công nghệ thông tin; một Phiếu đăng ký do người đăng ký mua tài sản giữ để tham gia bốc thăm. Các Phiếu đăng ký mua tài sản phải được điền đầy đủ các thông tin có liên quan và có nội dung giống nhau.

12. Thông tin khác

- Hết thời hạn nộp phiếu đăng ký mua tài sản, trường hợp có nhiều người cùng đăng ký mua tài sản thì Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức bốc thăm để xác định được người được quyền mua tài sản, trường hợp chỉ có một người đăng ký mua tài sản thì người đó là người được quyền mua tài sản. Việc xác định người được quyền mua tài sản được lập thành biên bản.

- Người đăng ký mua tài sản phải có mặt trước 10 phút tại địa điểm tổ chức bốc thăm. Trường hợp người đăng ký mua tài sản không có mặt đúng thời gian tổ chức bốc thăm lựa chọn người được quyền mua tài sản thì sẽ không được tham gia mua tài sản.

- Thông báo này được niêm yết công khai tại Trung tâm Công nghệ thông tin, địa chỉ: số 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trên Cổng Thông tin điện tử - Bộ GTVT và Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản công.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn: Trung tâm Công nghệ thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:9615
Lượt truy cập: 151.576.067