Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Thứ năm, 06/10/2022 16:20
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 1204/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải bao gồm: Thủ tục đăng ký tạm thời tàu bay mang quốc tịch Việt Nam; Thủ tịch đăng ký tàu bay mang quốc tịch Việt Nam; Thủ tục xóa đăng ký quốc tịch tàu bay; Thủ tục cấp thông tin đăng ký trong Sộ đăng bạ tàu bay; Thủ tục đăng ký quyền sở hữu tàu bay; Thủ tục xóa đăng ký quyền sở hữu tàu bay…

Toàn văn Thông tư xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11966
Lượt truy cập: 151.447.575