Ban QLDA Thăng Long thông báo kế hoạch lựa chọn Gói thầu xây lắp Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025)

Thứ ba, 22/11/2022 00:20
Ban QLDA Thăng Long vừa có thông báo tới các nhà thầu quan tâm gói thầu xây lắp dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025)

Theo đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu sau đây:

Gói thầu 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km514+300 - Km544+300 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công);

- Giá gói thầu: 4.456,167 tỷ đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1020 ngày (34 tháng);

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến: 30,0Km, gồm: Công trình đường bộ cấp I; 30 công trình cầu (03 cầu cấp II; 16 cầu cấp III; 11 cầu cấp IV).

Gói thầu 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km544+300 - Km568+496,07 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công);

- Giá gói thầu: 3.304,440 tỷ đồng;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 1020 ngày (34 tháng);

- Phạm vi công việc chính của gói thầu: Chiều dài tuyến: 24,20Km, gồm: Công trình đường bộ cấp I; 12 công trình cầu (02 cầu cấp II; 09 cầu cấp III; 01 cầu cấp IV).

Nhà thầu tham chiếu tiêu chí dưới đây, tự đánh giá khả năng tham gia để gửi Hồ sơ năng lực (gồm đầy đủ các tài liệu liên quan) và Đơn xin tham gia về Ban Quản lý dự án Thăng Long theo địa chỉ nêu trên trước 09 giờ 00, ngày 26/11/2022.

Toàn văn Thông báo xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2095
Lượt truy cập: 157.847.021