Ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2023

Thứ ba, 03/01/2023 09:07

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1555/QĐ-BGTVT "Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải".

Thanh tra bến thủy nội địa 

Theo đó, trong năm 2023, Bộ GTVT sẽ thanh tra hành chính tại các Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II, Cao đẳng GTVT Trung ương III, Cao đẳng GTVT Trung ương VI, Cục Hàng không Việt Nam Ban QLDA Đường sắt, Tổng công ty BĐATHH miền Nam,    Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc và các đơn vị có liên quan tới các đối tượng trên.

Về Thanh tra chuyên ngành, Bộ GTVT sẽ thanh tra Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn các tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Thái Nguyên, Tuyên Quang; Các Sở GTVT: Lâm Đồng, Hòa Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình; Cục HHVN và các Cảng vụ Hàng hải: Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; Đơn vị kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu thuyền trong vùng nước cảng biển thuộc trách nhiệm quản lý của Cảng vụ Hàng hải: Nha Trang, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Vũng Tàu; Khu QLĐB IV; Công ty Cổ phần: Đường sắt Nghĩa Bình; Đường sắt Phú Khánh; TTTHĐS Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan.

Cũng theo Kế hoạch này, bắt đầu từ quý 2/2023, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe; quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động bến xe ô tô khách; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và bảo trì công trình đường bộ đối với các tuyến quốc lộ được phân cấp, ủy quyền; Thanh việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, bảo trì và thu phí đối với các dự án đầu tư bằng hình thức đối tác công tư tạ một số đơn vị.

Cục Đường sắt Việt Nam sẽ thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý tài sản đường sắt; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều hành giao thông vận tải đường sắt; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải đường sắt, điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt tại Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh, Quảng Bình, Hà Nội.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, trong năm 2023, sẽ tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền tại Thanh Hóa. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; công tác quản lý cảng, bến thủy nội địa trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia được ủy quyền tại Nghệ An. Thanh tra công tác quản lý, đào tạo, kiểm tra, thi, cấp GCNKNCM, chúng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa tại Sở GTVT Quảng Ninh, Hà Nội.

Cục Hàng hải Việt Nam sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý tàu và thuyền viên; Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên trong công tác quản lý và khai thác cảng biển; công tác quản lý nhà nước của Cảng vụ Hàng hải.

Cục Hàng không Việt Nam thực hiện Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên của nhân viên hàng không; công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; quản lý và bảo trì công trình hàng không; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai thác, bảo dưỡng tàu bay; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ hàng không; đào tạo, huấn luyện nhân viên hàng không, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; bảo trì công trình hàng không; thực hiện giờ cất hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh; Thanh tra việc chấp hành quy định về đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo dưỡng tàu bay.

Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và định kỳ hàng quý gửi báo cáo tình hình thực hiện tới Thanh tra Bộ để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Đồng thời, giao Thanh tra Bộ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; chủ trì, phối họp với các đơn vị tham mưu, đề xuất điều chỉnh, xử lý các vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phong Vũ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14846
Lượt truy cập: 158.061.424