Tiếp tục thí điểm triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển

Thứ tư, 04/01/2023 09:36

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký Văn bản số 14097/BGTVT-TTCNTT gửi Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam chấp nhận tiếp tục thí điểm triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh quản lý sau ngày 31/12/2022 theo giải pháp đang thực hiện. Thời gian thí điểm trong 12 tháng kể từ ngày 01/01/2023.

Bộ GTVT chấp nhận tiếp tục thí điểm triển khai thủ tục điện tử
cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển

Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam có kế hoạch rà soát, xây dựng, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin; nghiên cứu đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) để triển khai chính thức thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển trên toàn quốc. 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam khẩn trương hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu về phương tiện thủy nội địa và Cơ sở dữ liệu về thuyền viên để phục vụ công tác quản lý nhà nước tại Cục; chia sẻ dữ liệu với Cục Hàng hải Việt nam để thực hiện thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển.

Trước đó ngày 13/12, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào và rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải TP.HCM quản lý.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải TP.HCM cho biết, sau 1 năm thí điểm (từ ngày 1/1/2022), Cảng vụ đã làm thủ tục điện tử cho 3.739 phương tiện (tương ứng 7.478 lượt phương tiện).

Phương thức triển khai trên đã tạo thuận lợi và nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thời gian làm thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Doanh nghiệp rất ủng hộ và mong muốn triển khai mở rộng tại các Cảng vụ Đường thủy nội địa và các Cảng vụ Hàng hải khác.

Cục Hàng hải Việt Nam cũng đã có Văn bản số 4712/CHHVN-PC ngày 20/12/2022 báo cáo kết quả thực hiện thí điểm triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển và đề xuất tiếp tục thí điểm triển khai thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh quản lý sau ngày 31/12/2022 theo giải pháp đang thực hiện. 

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:11545
Lượt truy cập: 157.746.280