Trả lời cử tri Hải Phòng kiến nghị về việc xây hệ thống đường gom liên quan đến đường sắt

Thứ hai, 30/01/2023 13:57

Bộ Giao thông vận tải nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến (Văn bản số 2082/BDN ngày 30 tháng 12 năm 2022) sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ảnh minh họa

Nội dung kiến nghị như sau: Cử tri đề nghị xem xét, sửa đổi quy định tại Điều 28 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ cho phép xây dựng hệ thống đường gom trong phạm vi đất dành cho đường sắt trong các trường hợp đặc thù thực tế nhiều đoạn đường gom đi qua khu vực dân cư nằm trong phạm vi đất dành cho đường sắt, địa phương không còn quỹ đất để xây dựng đường gom ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt.

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã quan tâm, góp ý đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, công tác quản lý, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu của xã hội và người dân.

Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, Bộ GTVT trả lời như sau:

1. Về nội dung kiến nghị của cử tri nêu trên, ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ GTVT đã có Văn bản số 14094/BGTVT-KCHT trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới trước kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XV.

2. Về việc sửa đổi Điều 28 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xây dựng công trình và các hoạt động khác ở vùng lân cận phạm vi đất dành cho đường sắt: Việc sử dụng đất dành cho đường sắt được quy định tại Điều 12 của Luật Đường sắt năm 2017. Các công trình thiết yếu được phép kết hợp xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường sắt được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 39 Thông tư số 25/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Căn cứ các quy định nêu trên, đường gom không thuộc danh mục công trình được xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Từ thực tiễn quản lý đất dành cho đường sắt và công tác bảo đảm an toàn giao thông đường sắt cho thấy một số đoạn đường gom phải xây dựng trong khu dân cư, không còn quỹ đất để bố trí đường gom ngoài phạm vi đất dành cho đường sắt.

Hiện tại, Bộ GTVT đang triển khai thực hiện tổng kết Luật Đường sắt năm 2017. Nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri thành phố Hải Phòng sẽ được ghi nhận và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung khi thực hiện sửa đổi Luật Đường sắt năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Đường sắt, trong đó có Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ cho phù hợp với thực tiễn nhằm hạn chế tối đa giải phóng mặt bằng trong khu vực đô thị, khu đông dân cư.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14407
Lượt truy cập: 157.699.627