Thông báo Lịch tiếp công dân năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải

Thứ hai, 30/01/2023 15:31
Bộ Giao thông vận tải vừa có Thông báo số 27/TB-BGTVT "Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Bộ Giao thông vận tải".

Theo đó,  Bộ trưởng Bộ GTVT thực hiện tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào ngày đầu tuần của tuần cuối tháng, cụ thể:

Tháng Ngày tiếp Người tiếp công dân
Tháng 1 30 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 2 27 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 3 27 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 4 24 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 5 29 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 6 26 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 7 31 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 8 28 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 9 25 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 10 30 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 11 27 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT
Tháng 12 25 (Thứ 2) Bộ trưởng Bộ GTVT

- Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì Bộ trưởng ủy quyền cho 01 Thứ trưởng tiếp hoặc thay đổi lịch tiếp công dân và thông báo cho công dân biết. 
- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia tiếp công dân cùng Bộ trưởng theo Thông báo của Văn phòng Bộ.
- Cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân thường xuyên tất cả các ngày làm việc trong tuần.
Ngoài việc tiếp công dân định kỳ nêu trên, Bộ trưởng thực hiện việc tiếp công dân trong các trường hợp đột xuất theo quy định.

Địa điểm tiếp công dân:
Tại Phòng tiếp công dân Bộ Giao thông vận tải.
Địa chỉ: số 80 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thời gian tiếp:
- Buổi sáng: Từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Bộ Giao thông vận tải thông báo để các công dân và các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để liên hệ./

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12661
Lượt truy cập: 157.697.141