Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Cục Hàng hải Việt Nam

Thứ tư, 15/03/2023 21:29

Chiều ngày 15/3/2023, tại Cục Hàng hải Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương về việc nghiên cứu, khảo sát tại các đảng ủy cơ sở được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương (Đoàn Khảo sát) do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam.

Cùng dự buổi làm việc về phía Đảng ủy Bộ GTVT có đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ; Đoàn Huy Khương, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ; đồng chí Lê Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ GTVT; đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam…

Phó Bí thư phụ trách, Quyền Cục trưởng Nguyễn Đình Việt báo cáo tại buổi làm việc

Báo cáo Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư phụ trách, Quyền Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, từ khi được giao quyền cấp trên cơ sở năm 2016 đến nay, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều thuận lợi hơn, nhất là trong công tác xây dựng Đảng đã chủ động hơn, quyết định nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý, góp phần hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Cục và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục.

Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ Cục được kiện toàn theo ngành dọc. Ban Thường vụ phối hợp chặt chẽ và luôn thống nhất cao với tập thể Lãnh đạo Cục trong việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, sắp xếp, kiện toàn tổ chức đang trực thuộc. Đảng ủy Cục thực hiện tốt chủ trương nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị, đã mang lại những kết quả rõ rệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hệ thống chính trị được kịp thời, sát thực tế, hiệu quả hơn, nhất là việc nắm chắc tình hình đảng viên, quản lý đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng

Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục ngày được kiện toàn, bảo đảm số lượng và chất lượng nên công tác tham mưu cấp uỷ được toàn diện, kịp thời và hiệu quả hơn; việc được giao quyền cấp trên cơ sở đã giúp Đảng ủy Cục triển khai công tác quản lý đảng viên, khen thưởng, kỷ luật, chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng, đảng viên được nhanh chóng, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Văn Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, đại diện một số cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục đã phát biểu, trao đổi thẳng thắn những nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Đảng ủy Cục sau khi được thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở.

Thay mặt Đoàn khảo sát, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn đánh giá, ghi nhận kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở tại Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT và Đảng ủy Bộ GTVT để triển khai thực hiện quy định được giao quyền cấp trên cơ sở, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Cục và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cục.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương - Trưởng đoàn

đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở tại Đảng ủy Cục Hàng hải VN

* Trước đó, ngày 21/3/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có Quyết định số 200-QĐ/ĐUK giao một số quyền cấp trên cơ sở cho Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam gồm: Được thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; được quyết định thành lập tổ chức cơ sở đảng trực thuộc theo quy định của Điền lệ Đảng, sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; được quyết định kết nạp đảng viên, kỷ luật khai trừ đảng, quyết định công nhận và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên; chuyển sinh hoạt cho tổ chức đảng và đảng viên trực tiếp đến các đảng bộ cấp trên cơ sở, được quản lý hồ sơ và dữ liệu đảng viên…

Qua hơn 07 năm triển khai thực hiện việc giao một số quyền cấp trên cơ sở, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Cục được kiện toàn, bảo đảm số lượng và chất lượng nên công tác tham mưu cấp uỷ được toàn diện, kịp thời và hiệu quả hơn; việc quản lý đảng viên, khen thưởng, kỷ luật, chuyển sinh hoạt đảng hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Đây là một trong những chủ trương, giải pháp về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy đảng trong cơ quan nhà nước, bảo đảm và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình và cơ chế mới.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14687
Lượt truy cập: 157.697.742