Khánh Hòa: Phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm KCHTGT đường bộ trên các tuyến quốc lộ

Thứ sáu, 17/03/2023 13:36

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có Văn bản số 2229/UBND-KT chỉ đạo về việc phối hợp ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm kết cấu hạ tầng.

Ảnh minh họa: baokhanhhoa.vn

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 554 /SGTVT-TTS ngày 3/3/2023; đồng thời giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật; chủ động liên hệ, phối hợp với Khu Quản lý đường bộ III trong quá trình triển khai, thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo quy định.

Theo Sở GTVT Khánh Hòa, đến nay, các địa phương vẫn còn tồn đọng 68 trường hợp vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông(KCHTGT) đường bộ trên các tuyến quốc lộ. Vì vậy, Sở GTVT kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng quản lý đô thị, phòng kinh tế hạ tầng, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường thực hiện công tác bảo vệ kết cấu an toàn hành lang đường bộ theo quy định tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND ngày 7/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra, rà soát xử lý đối với các trường hợp vi phạm chưa chấp hành việc khôi phục hiện trạng theo quy định; chủ động liên hệ, cung cấp kết quả xử lý vi phạm cho Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 để cùng kịp thời phối hợp xử lý đạt hiệu quả…

Nguồn: Cổng TTĐT Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:14019
Lượt truy cập: 157.698.271