Trợ giúp thông tin cho tàu cá KG 92855 TS hỏng máy thả trôi trên biển (25/09/2020)

Vào lúc 12h42 trưa ngày 25/09/2020, Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Hồ Chí Minh nhận được yêu cầu trợ giúp 01 tàu cá Kiên Giang bị hỏng máy phải thả trôi trên biển.

Khách online:840
Lượt truy cập: 108566145