Bình Thuận: Tập trung triển khai bảo đảm ATGT trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19 (14/08/2020)

Nhằm thực hiện quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hoá phục vụ các hoạt động kinh tế xã hội trong điều kiện diễn biến mới và phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký ban hành Công văn chỉ đạo tập trung triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Khách online:1867
Lượt truy cập: 106558005