Triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Cơ quan Bộ GTVT (14/05/2021)

Ngày 14/5/2021, Văn phòng Bộ GTVT đã có Văn bản hỏa tốc số 194/VP-HCQT1 đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc trụ sở Cơ quan Bộ GTVT triển khai công tác phòng, chống Covid-19.

Khách online:2482
Lượt truy cập: 119741533