Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020  (12/06/2020)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1124/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2020 điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra năm 2020.

Cục Đường thủy nội địa giải đáp một số nội dung "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp" (04/06/2020)

Trả lời chuyên mục "Trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp" trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa vừa có văn bản giải đáp một số nội dung, cụ thể như sau:

Thời gian dự kiến ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT (03/06/2020)

Bộ GTVT trả lời câu hỏi về tiến độ dự thảo Thông tư sửa đổi số 50/2015/TT-BGTVT, thời gian dự kiến ban hành Thông tư mới.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:839
Lượt truy cập: 108566220