Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi - đáp Pháp luật (14/07/2020)

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 4759/BGTVT-PC ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc trả lời chuyên mục “Hỏi đáp pháp luật” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải, Vụ Khoa học Công nghệ giải đáp các câu hỏi mục số 7; số 19 và số 37 nêu tại Phụ lục các câu hỏi chuyên mục Hỏi đáp pháp luật.

Khách online:8106
Lượt truy cập: 126.791.292