Triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” (22/07/2019)

Bộ GTVT vừa nhận được Văn bản số 2500/BTP-PBGDPL về việc triển khai Quyết định số 471/QĐ-TTg ban hành Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”

Khách online:1087
Lượt truy cập: 92962778