Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông

Thứ sáu, 29/05/2020 12:44
Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 5 năm 2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Theo Quyết định Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ GTVT  quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về quản lý đầu tư, xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý theo quy định; thực hiện chức năng của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi cả nước theo thẩm quyền của Bộ GTVT và quy định của pháp luật.

Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông có tư cách pháp nhân, có con dấu, được hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Tên giao dịch viết bằng tiếng Anh: TRANSPORT CONSTRUCTION AND QUALITY MANAGEMENT BUREAU, viết tắt là: TCQM.

Cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, gồm:

a) Văn phòng.

b) Phòng Pháp chế - Đấu thầu.

c) Phòng Dự án đầu tư 1 (tổ chức lại trên cơ sở Phòng Tổng hợp);

d) Phòng Dự án đầu tư 2 (tổ chức lại trên cơ sở Phòng Quản lý xây dựng 5);

đ) Phòng Quản lý xây dựng 1;

e) Phòng Quản lý xây dựng 2;

g) Phòng Quản lý xây dựng 3;

h) Phòng Quản lý xây dựng 4;

i) Chi cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020; thay thế Quyết định số 696/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông và Quyết định số 1259/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3848
Lượt truy cập: 123.876.256