Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn các phòng thuộc Thanh tra Bộ GTVT (24/11/2022)

Quyết định 34/QĐ-TTr ngày 24/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Thanh tra Bộ Giao thông vận tải.

Danh sách LĐ Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, các Cục và các Sở GTVT (09/09/2016)

Danh sách LĐ Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra Tổng cục, các Cục và các Sở GTVT

Hệ thống tổ chức (09/09/2016)

Hệ thống tổ chức

Lịch sử Thanh tra Bộ GTVT (09/09/2016)

LỊCH SỬ THANH TRA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:13442
Lượt truy cập: 158.108.717