Ứng dụng chữ ký số tại Cục Hàng không Việt Nam

Thứ ba, 20/08/2013 07:55 GMT+7
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức bàn giao và hướng dẫn cài đặt, ứng dụng chữ ký số cho 47 cán bộ là lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nhằm triển khai ứng dụng chữ ký số vào việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam.

Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức  bàn giao và hướng dẫn cài đặt, ứng dụng chữ ký số cho 47 cán bộ là lãnh đạo Cục, lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo các Phòng chuyên môn nhằm triển khai ứng dụng chữ ký số vào việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục Hàng không Việt Nam.

Đây là một trong những nội dung nằm trong chương trình công tác năm của Cục và cũng là trách nhiệm, quyền hạn của các cán bộ, công chức trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính công vụ, từng bước triển khai ứng dụng chữ ký số trong các hệ thống thông tin theo yêu cầu thực tế của Cục, để tiến tới thay thế dần việc bắt buộc gửi văn bản giấy có chữ ký và dấu qua đường văn thư bằng việc gửi văn bản điện tử có chữ ký số qua hệ thống thư điện tử nội bộ của Cục.

Trước đó, để ứng dụng chữ ký số đạt hiệu quả, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 3678/CT-CHK ngày 12 tháng 8 năm 2013 về việc tăng cường áp dụng chữ ký số phục vụ  việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục.

Nguồn: Cục HKVN

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1536
Lượt truy cập: 113581287