Website Bộ GTVT: Từ ngày 1/12/2010 triển khai ứng dụng rộng rãi chữ ký số để xác thực và đảm bảo tính toàn vẹn của văn bản

Thứ hai, 06/12/2010 23:00 GMT+7
Để đảm bảo tính xác thực nguồn gốc và toàn vẹn dữ liệu của các văn bản công bố trên Website Bộ GTVT, kể từ ngày 01/12/2010, toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đăng tải trên Website Bộ GTVT được ký xác thực bằng chứng thư số "Website Bo GTVT" (tức “Website Bộ GTVT”) do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Ứng dụng chữ ký số, chứng thực số vào quá trình trao đổi thông tin qua mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Ứng dụng chữ ký số, chứng thực số vào quá trình trao đổi thông tin qua mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước đang là nhu cầu cấp thiết hiện nay. Việc ứng dụng chữ ký số, chứng thực số làm cho quá trình sử dụng văn bản trên Website của Bộ GTVT của mọi cơ quan, doanh nghiệp và người dân được thực hiện một cách xác thực, an toàn, nhanh chóng và thuận lợi; đây là một nhân tố quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính và thực hiện các dịch vụ công.

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo điều hành, hỗ trợ đẩy mạnh cải cách hành chính và bảo đảm công khai minh bạch, từ tháng 10/2008 Bộ GTVT đã đưa các văn bản điều hành lên chuyên trang Văn bản chi đạo điều hành - Website Bộ GTVT, tại địa chỉ: http://vbcddh.mt.gov.vn (Công văn số 7588/BGTVT-VP ngày 16/10/2008).
Để đảm bảo tính xác thực nguồn gốc và toàn vẹn dữ liệu của các văn bản công bố trên Website Bộ GTVT (http://www.mt.gov.vn), kể từ ngày 1/12/2010, toàn bộ các văn bản chỉ đạo điều hành (http://vbcddh.mt.gov.vn), văn bản quy phạm pháp luật (http://vbqppl.mt.gov.vn) và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (http://www.mt.gov.vn/Default.aspx?tabid=40 ) đăng trên Website Bộ GTVT được ký xác thực bằng chứng thư số "Website Bo GTVT" do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.
Những văn bản đã được ký xác thực nguồn gốc từ Website Bộ GTVT có 02 loại định dạng Adobe Acrobat (PDF) và Microsoft Word (DOC):
- Đối với các tệp văn bản định dạng *.pdf, khi mở trong Adobe Reader 9.4 sẽ nhìn thấy ở góc trên bên phải tài liệu “tem” chữ ký của Website Bộ GTVT như sau:
Chữ ký số Website Bộ GTVT
Trong đó có các thông tin về chứng thư như người ký ("Digitally signed by Website Bo GTVT"), ngày ký...
- Đối với các tệp văn bản định dạng *.doc, khi mở trong Microsoft Word 2003, trên thanh tiêu đề - Title bar (ở góc trái phia trên cùng màn hình Word) sẽ có thông báo Signed Unverified (Văn bản đã được ký, chữ ký chưa được kiểm tra) và có dấu Chữ ký số Website Bộ GTVT trên thanh trạng thái (Status Bar) cho biết văn bản này đã được ký (This document has been contains signatures).
Hướng dẫn xem và kiểm tra chứng thư số tại đây .

Website Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1533
Lượt truy cập: 113582577