Hướng dẫn xem và kiểm tra chứng thư số

Thứ năm, 09/12/2010 10:27 GMT+7
Website Bộ GTVT xin giới thiệu các bước xem và kiểm tra chứng thư số

1. Giới thiệu chứng thư số Website Bộ GTVT
- Thông tin chung (Thông tin về tổ chức cấp chứng thư, hiệu lực của chứng thư)

- Chi tiết (Thông tin về số hiệu chứng thư, thuật toán ký, thuật toán băm, khóa công khai...)
- Thông tin về tổ chức cung cấp chứng thư số (CA)
2. Xem và kiểm tra chứng thư số Website Bo GTVT
2.1. Chuẩn bị
Để xem thông tin và kiểm tra tính xác thực của chứng thư số, trước hết máy tính cần được kết nối Internet, cài đặt phần mềm Acrobat Reader phiên bản 6.0 trở lên (người sử dụng có thể tải về phần mềm Adobe Reader 9.4 tại đây để cài đặt) và cài đặt bộ phần mềm Microsoft Office phiên bản 2003 trở lên.
- Đối với Adobe Reader cần phải tiến hành cấu hình cho Adobe Reader như sau:
+ Chọn thực đơn Edit -> Preferences…
+ Trong mục Categories chọn Security
+ Chọn Advanced Prefernces..
+ Tại Tab Verification chọn Secure time
+ Tại tab Windows Integration chọn các mục như hình dưới
Còn các thành phần cấu hình khác giữ nguyên mặc định
- Đối với Microsoft Word 2003
+ Vào thực đơn View->Toolbars->Customize-> All Commands-> ShowSignatures
+ Chọn ShowSignatures, ấn giữ phím trái chuột và kéo ShowSignatures đặt vào thanh Standard
2.2. Xem và kiểm tra chứng thư
2.2.1. Đối với tệp (*.pdf)
- Mở tệp văn bản đã được ký bởi Website Bộ GTVT
- Kích chuột vào “tem” chữ ký của Website Bộ GTVT -> cửa sổ Signature Validation Status
- Kích chuột vào Signature Properties -> cửa sổ Signature Properties (gồm các thông tin về người ký, ngày & giờ ký và thông tin về hiệu lực...)
- Kích chuột vào Show Certificate -> cửa sổ Certificate Viewer để xem thông tin chứng thư
- Kích chuột vào Details để xem thêm thông tin chi tiết
2.2.2. Đối với tệp (*.doc)
- Trường hợp sử dụng Microsoft Word 2003
+ Mở tệp văn bản (văn bản sẽ được mở trong trình duyệt)
+ Vào thực đơn File -> Edit with Microsoft Office Word
+ Kích đúp chuột vào biểu tượng  -> cửa sổ Signatures
+ Kích chuột vào View Certificate để xem thông tin chứng thư
+ Kích chuột vào Details và Certification Path để xem thêm thông tin chi tiết
- Trường hợp sử dụng Microsoft Word 2007
+ Mở tệp văn bản
+ Kích chuột vào biểu tượng   -> cửa sổ Signatures
+ Kích chuột vào Signature Details -> cửa sổ Signature Details
- Kích chuột vào View... -> cửa sổ Certificate để xem thông tin về chứng thư
- Kích chuột vào Details và Certification Path để xem thêm thông tin chi tiết.
WEBSITE BỘ GTVT
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1473
Lượt truy cập: 113581582