Cục Hàng hải Việt Nam tìm biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét

Thứ ba, 01/07/2014 00:00

Mới đây, Phòng KHCN&MT đã báo cáo Cục trưởng Nguyễn Nhật về biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét - Dự án ĐTXD công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn khởi động. Tham dự có Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Đỗ Hồng Thái và các đơn vị có liên quan.

Mới đây, Phòng KHCN&MT đã báo cáo Cục trưởng Nguyễn Nhật về biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét - Dự án ĐTXD công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn khởi động. Tham dự có Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Đỗ Hồng Thái và các đơn vị có liên quan.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng yêu cầu Phòng KHCN&MT tham mưu làm rõ biện pháp sử dụng lưới chắn cát trong quá trình nạo vét - Dự án ĐTXD công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn khởi động, ngày 7/02/2013, Báo cáo ĐTM của Dự án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 177/QĐ-BTNMT. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án, Cục Hàng hải Việt Nam đã đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Tiến độ thi công của dự án đang triển khai rất khẩn trương, công tác bảo vệ môi trường do các nhà thầu gói thầu số 6, 11 đang triển khai thực hiện và được đơn vị tư vấn giám sát thi công, Ban Quản lý dự án hàng hải II giám sát chặt chẽ theo ĐTM, định kỳ 3 tháng/lần đều tiến hành thực hiện báo cáo Sở TNMT TP Hải Phòng để theo dõi giám sát. Đến thời điểm hiện nay, Cục chưa nhận được bất kỳ phản ảnh nào của Sở TNMT TP. Hải Phòng, của cộng đồng và các khó khăn, vướng mắc mà các Nhà thầu cũng như đơn vị tư vấn giám sát gặp phải.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị triển khai gói thầu số 8, 9, đã gặp phải một số khó khăn trong việc tuân thủ biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét được quy định tại Chương 4 của Báo cáo ĐTM, cụ thể: tiêu chuẩn kỹ thuật của lưới hiện chưa có thông tin về báo giá trên thị trường, vấn đề an toàn hàng hải trong quá trình thi công…

Trước những vấn đề vướng mắc, khó khăn dự kiến nêu trên, ngày 06/06/2014 các Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Đỗ Hồng Thái đã chủ trì cuộc họp bàn về biện pháp sử dụng lưới chắn cát cho công tác nạo vét thuộc Hợp phần A - Dự án ĐTXD công trình cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; và tại cuộc họp các Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến, Đỗ Hồng Thái đã giao Phòng KHCN&MT nghiên cứu báo cáo về giải pháp sử dụng lưới chắn cát cho công tác nạo vét thuộc Hợp phần A.

Phòng KHCN&MT đã tiến hành xem xét lại Báo cáo điều chỉnh dự án, Hồ sơ thiết kế chi tiết của JICA, Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được phê duyệt. Đến nay, tất cả các hạng mục thi công của Dự án phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu được quy định cho hạng mục nạo vét và đổ vật liệu nạo vét tại Chương 4 của Báo cáo ĐTM, trong đó có biện pháp sử dụng lưới chắn cát để giảm thiểu tác động môi trường trong quá trình nạo vét.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số vướng mắc, Phòng KHCN&MT cũng đã đề xuất một số phương án nhằm tháo gỡ khó khăn.

Nguồn: vinamarine.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:
Lượt truy cập: