Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (27/10/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021 (23/09/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1698/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng (đoạn Bạch Đằng, Sông Cấm, Kênh Hà Nam) năm 2021.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021 (28/08/2021)

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1590/QĐ-BGTVT ngày 27/8/2021 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải (bao gồm luồng hàng hải sông Dinh) năm 2021.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021 (22/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1092/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Thịnh năm 2021.

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn cầu tàu công vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại đảo Vĩnh Thực (22/06/2021)

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 943/QĐ-BGTVT Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn cầu tàu công vụ của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tại đảo Vĩnh Thực.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường (11/02/2020)

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Môi trường Trần Ánh Dương vừa ký văn bản gửi Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Bắc; Tổng công ty Bảo đảm ATHH miền Nam về việc triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1260
Lượt truy cập: 155.155.048