Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV

Thứ tư, 27/10/2021 15:02
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang vừa ký ban hành Quyết định số 1862/QĐ-BGTVT ngày 25/10/2021 Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV.

Theo đó,  phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án sửa chữa lớn, cải tạo nâng cấp cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với các nội dung chính tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

Chủ dự án có trách nhiệm căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP của Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa để được chấp thuận vị trí đổ chất nạo vét đã được xác định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi triển khai thi công dự án. Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của dự án. 

Cảng vụ Hàng hải Nha Trang giám sát sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thủy tham gia thi công, vận chuyển chất nạo vét của dự án. 

Vụ Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra sự tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với dự án theo quy định.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Nguồn: Bộ GTVT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:273
Lượt truy cập: 151.844.125