Hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ

Thứ ba, 21/06/2016 08:42 GMT+7
Ngày 17/6/2016, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, cơ sở hợp nhất Nghị định này là Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 20/8/2014; Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 201/4/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ, có hiệu lực kể từ ngày 5/6/2016.

Nghị định này quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ và áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc hình thành, sử dụng và quản lý Quỹ bảo trì đường bộ.

Toàn văn Nghị định xem tại đây.

K.A
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2316
Lượt truy cập: 104827068