Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Thứ ba, 08/05/2018 08:15 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 903/QĐ-BGTVT ngày 3/4/2018 về việc Công bố kết quả đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Theo đó, ông Vũ Anh Tuấn, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; ông Đỗ Thành Hưng, thành viên Hội đồng thanh viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; ông Lê Mạnh Trường, thành viên Hội đồng thành viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1998
Lượt truy cập: 108657718