Hà Giang: Cải thiện môi trường kinh doanh lĩnh vực GTVT

Thứ năm, 04/10/2018 08:44 GMT+7

Thực hiện theo Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020, với việc yêu cầu các ngành, đơn vị xác định rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được phân công; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); đơn giản hóa các quy trình thực hiện, đã giúp tỉnh Hà Giang cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, nhất là lĩnh vực GTVT.

Với việc đẩy mạnh cải cách TTHC và thực hiện đồng bộ
các giải pháp thu hút đầu tư đã giúp tỉnh cải thiện môi trường kinh doanh

Thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh thu hút đầu tư thông qua những cơ chế hỗ trợ và tạo hành lang thông thoáng cho doanh nghiệp; đặc biệt  là việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hộ kinh doanh về các quy định của Trung ương; các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách do tỉnh ban hành; nhằm bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Đồng thời, ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành của HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác giải quyết thủ tục đầu tư được đẩy mạnh; thực hiện chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm một số thủ tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đầu tư dự án; cắt giảm 1/3 thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp và được giải quyết dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3.

GTVT là một trong những lĩnh vực được triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh. Theo đó, ngành đã đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm TTHC; kết nối “một cửa” liên thông với UBND tỉnh và các sở, ngành; phê duyệt danh mục tên TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành của ngành GTVT áp dụng trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra, rà soát các quy chế, quy trình, TTHC và các chế độ báo cáo nhằm tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả xử lý công việc; công khai tiến độ thực hiện các dự án. Đặc biệt, ngành GTVT đang chú trọng thực hiện tốt giai đoạn 3, Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc; sử dụng có hiệu quả thiết bị công nghệ phục vụ giải quyết công việc đạt hiệu quả cao.

Qua trao đổi với lãnh đạo Sở GTVT, được biết: Ngoài việc coi cải cách TTHC là khâu “then chốt” trong cải thiện môi trường đầu tư, ngành đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải khách, vận tải ta-xi, duy trì trật tự, an toàn giao thông và các quy định về quản lý trong hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt chẽ quy trình và chất lượng đăng kiểm phương tiện vận tải; cương quyết không cấp phiếu kiểm định đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, môi trường, phương tiện hết niên hạn sử dụng. 

Bên cạnh đó, tổ chức thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định, đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành; trong quá trình thực hiện,  luôn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào các dự án nhằm nâng cao chất lượng cũng như mỹ quan của công trình; giảm 1/3 thời gian thẩm định các dự án; thẩm tra quyết toán các công trình thuộc ngành, đảm bảo tính đúng, đủ trên cơ sở chế độ chính sách của nhà nước; thanh toán gọn, dứt điểm các công trình hoàn thành; nghiệm thu, bàn giao và quyết toán khi được giao kế hoạch vốn. Thực hiện đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông có định hướng, trọng tâm, hiệu quả theo đúng quy hoạch GTVT của tỉnh. 

Hiện, ngành đang xúc tiến các bước đối với phương án đầu tư đường cao tốc kết nối tỉnh Hà Giang với cao tốc Hà Nội - Lào Cai; bước đầu đưa dự án tuyến vào quy hoạch mạng lưới cao tốc Việt Nam; thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường được giao quản lý, đảm bảo phương tiện đi lại an toàn, thông suốt; tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc giúp các huyện, thành phố từng bước chấn chỉnh, nâng cao năng lực quản lý trong lĩnh vực GT-VT, phát triển giao thông nông thôn trong xây dựng NTM...

Có thể nói, bằng việc cải cách TTHC, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện các TTHC, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp đang là yếu tố quyết định để tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thúc đẩy KT - XH và sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tỉnh đặc biệt khó khăn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.
 

Nguồn: Báo Hà Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2147
Lượt truy cập: 106560990