Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I năm 2018 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương

Thứ tư, 16/05/2018 15:47 GMT+7
Ngày 19/4 vừa qua, Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì phiên họp thường ký Quý IV của Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương để tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2018 của Quỹ.

Phiên họp có sự tham gia của 11/14 thành viên Hội đồng Quỹ cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Hội đồng Quỹ cũng như báo cáo của Chánh Văn phòng Quỹ tại cuộc họp, Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ TW đã kết luận và Hội đồng Quỹ TW đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Toàn văn Nghị quyết và báo cáo cuộc họp xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1477
Lượt truy cập: 104580437