Vĩnh Long: "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019- 2025"

Thứ sáu, 22/02/2019 09:35

Theo đó, đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019- 2025” trên địa bàn tỉnh vừa được ban hành với mục tiêu là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử, tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo…

Trong giai đoạn này, mục tiêu là 100% trường học thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng trường. Hàng năm có 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng; 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cán bộ công đoàn, đoàn thanh niên, đội thiếu niên được bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện…

Nguồn: Báo Vĩnh Long

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4092
Lượt truy cập: 123.877.650