Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 13/03/2019 10:31 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Công văn số 2114/BGTVT-CQLXD trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi đến sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 09/BDN ngày 10/01/2019 của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển kiến nghị của cử tri gửi đến sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, trong đó có kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang với nội dung như sau: “Cử tri có ý kiến đề nghị kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình và  xử  lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình kém chất lượng, để nâng cao chất lượng các công  trình do Trung ương đầu tư (Câu số 16).

Bộ Giao thông vận tải xin trả lời như sau: Về việc kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình, theo qui định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ: “Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện”. 

Theo đó, thời gian tối thiểu mà nhà thầu phải bảo hành các công trình xây dựng cụ thể như sau: Đối với công trình, hạng mục công trình cấp đặc biệt và cấp I, không ít hơn 24 tháng; Đối với các công trình, hạng mục công trình cấp còn lại, không ít hơn 12 tháng.

Bộ GTVT nhất trí cao với ý kiến của cử tri về việc xem xét kéo dài thêm thời gian bảo hành các công trình nêu trên. Bộ GTVT đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA căn cứ vào yêu cầu cụ thể đối với từng công trình, điều kiện thời tiết của khu vực xây dựng,... để đưa yêu cầu về thời gian bảo hành phù họp bằng các điều khoản của hồ sơ mời thầu và hơp đồng thi công xây dựng.

Về  vấn đề xử lý nghiêm các chủ đầu tư xây dựng các công trình  kém chất lượng, để nâng cao chất lượng các công trình, Bộ GTVT cho biết, đối với các công trình giao thông có xuất hiện khiếm khuyết/hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng khai thác, an toàn và tuổi thọ công trình..., Bộ GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư, Ban QLDA, nhà thầu thi công, nhà thầu TVTK, TVGS và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân để sửa chữa, khắc phục kịp thời và thực hiện trách nhiệm bảo hành. Đồng thời xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan theo qui định của pháp luật.

Trong thời gian tới, Bộ GTVT sẽ tiếp tục rà soát, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý thi công xây dựng, bảo hành công trình cũng như công tác bảo trì các công trình, dự án đã đưa vào khai thác sử dụng để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, khiếm khuyết nếu có nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng, nâng cao chất lượng sử dụng công trình, đảm bảo an toàn, êm thuận cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với vấn đề được cử tri tỉnh An Giang quan tâm kiến nghị, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang để trả lòi cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành Giao thông vận tải.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1985
Lượt truy cập: 88827662