Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm ATGT cho khách du lịch

Thứ năm, 18/04/2019 10:56 GMT+7
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ đã ký Quyết định số 634/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2019 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm ATGT cho khách du lịch.

Theo đó, Bộ GTVT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch với các nhiệm vụ tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2019.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2019 chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Bộ GTVT giao Vụ An toàn giao thông chủ trì đôn đốc, báo cáo, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2019.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1470
Lượt truy cập: 93131054