Phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm

Thứ sáu, 03/05/2019 09:18 GMT+7

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 703/QĐ-BGTVT ngày 25/4/2019 "phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020".

Theo Quyết định, Hồ sơ mời sơ tuyển gồm những nội dung chủ yếu sau:
- Phạm vi, quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế và các nội dung liên quan của Dự án: Theo Quyết định số 2351/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
- Hồ sơ mời sơ tuyển gồm các phần chính sau:
Phần 1. Thủ tục sơ tuyển
Chương I. Chỉ dẫn nhà đầu tư;
Chương II. Bảng dữ liệu;
Chương III. Quy trình và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển;
Chương IV. Biểu mẫu dự sơ tuyển.
Phần 2. Báo cáo tóm tắt dự án
Chương V. Báo cáo tóm tắt dự án.

Bộ GTVT yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh  tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định số 248/ĐTCT ngày 23/4/2019 của Vụ đối tác công - tư và ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh Hồ sơ mời sơ tuyển trước khi phát hành;  Chịu trách nhiệm về tính chính xác, thống nhất nội dung giữa hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Việt và hồ sơ mời sơ tuyển ngôn ngữ tiếng Anh; Thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển tuân thủ các quy định tại Điều 8 Luật đấu thầu, Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, khoản 3 Điều 12 Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan; Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bên mời thầu, tổ chức sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, Nghị quyết số 52/2017/QH14 ngày 22/11/2017 của Quốc hội và Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 28/3/2018 của Chính phủ.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1403
Lượt truy cập: 106014562