Tây Ninh: Vận động thành lập Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường - cảng Tây Ninh

Thứ tư, 15/05/2019 14:57 GMT+7

Sở Giao thông vận tải Tây Ninh vừa ban hành quyết định công nhận Ban vận động thành lập Hội Khoa học kỹ thuật (KHKT) cầu đường - cảng tỉnh Tây Ninh.

Theo Sở GTVT Tây Ninh, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam được thành lập từ năm 1987, là thành viên của Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện. Hiện nay trên cả nước có tổng số 95 Hội thành viên (trong đó có 41/63 Sở GTVT đã thành lập Hội thành viên), với hơn 10.000 hội viên.

Đây là một trong những bước đi quan trọng để tiến tới việc chính thức thành lập Hội KHKT cầu đường – cảng Tây Ninh trong thời gian tới.

Khi chính thức thành lập, Hội KHKT cầu đường- cảng Tây Ninh sẽ hướng dẫn áp dụng
những thành tựu mới vào sản xuất trong ngành cầu đường.

Hội KHKT Cầu đường được thành lập nhằm mục đích quy tụ những cán bộ, người đam mê và có nhiệt huyết với ngành GTVT với mong muốn cống hiến những sáng kiến, kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu ứng dụng các thành tựu KHKT, tư vấn, phản biện xã hội các dự án, đề án chiến lược phát triển của ngành GTVT nhằm góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển ngành Giao thông Vận tải tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

Do đó, việc thành lập Hội KHKT ngành cầu đường - cảng Tây Ninh là rất cần thiết, nhằm đáp ứng các yêu cầu trên, góp phần phát triển hạ tầng giao thông của tỉnh nhà.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết rộng rãi, động viên khuyến khích hội viên để học tập, trao dồi nâng cao kiến thức nghề nghiệp, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cầu đường, cảng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh, góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; đoàn kết, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch và khoa học; tự đảm bảo kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ hiến pháp, pháp luật và điều lệ Hội.

Khi Hội được thành lập sẽ tập hợp lực lượng và đoàn kết những người làm công tác cầu đường, cảng trong tỉnh nhằm động viên sự nhiệt tình và khả năng sáng tạo của hội viên, hướng vào việc nghiên cứu, tổng kết, phổ biến và áp dụng những thành tựu KHKT và công nghệ mới vào sản xuất trong ngành cầu đường nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội.

Hội còn có nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức KHKT cầu đường- cảng cho các hội viên, khen thưởng kịp thời các thành tích hoạt động sáng tạo của hội viên và đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và nghiệp vụ cầu đường.

Đồng thời Hội còn thực hiện chức năng tư vấn, giám định, phản biện xã hội và giám sát cộng đồng theo yêu cầu đối với các công trình giao thông vận tải và các cơ quan nhà nước về chiến lược phát triển giao thông vận tải, những chủ trương, chính sách, cơ chế và các dự án nhằm thúc đẩy sự nghiệp cầu đường phát triển…

Nguồn: Báo Tây Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:762
Lượt truy cập: 103076051