Ban QLDA6 mời thầu gói thầu số 12 - Tư vấn Kiểm toán quyết toán DAHT - Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn trách Chư Sê, tỉnh Gia La

Thứ bẩy, 18/05/2019 13:00

Thông báo mời thầu gói thầu số 12 - Tư vấn Kiểm toán quyết toán DAHT - Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn trách Chư Sê, tỉnh Gia Lai như sau:

 1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo:
 • Ban Quản lý dự án 6.
 • Địa chỉ: Tầng 8 Tòa nhà Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Ô D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0243.8516867, 0243.8514406; Fax 0243.8510857, 0243.8318406.
 1. Tên gói thầu:
 • Gói thầu số 12 Tư vấn Kiểm toán quyết toán DAHT Dự án đường HCM đoạn trách Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Loại gói thầu: Tư vấn.
 • Giá gói thầu: 985.473.331 đồng.
 • Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn Kiểm toán quyết toán DAHT Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn trách Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 3 tháng.
 • Tên dự án: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn trách Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
 • Số đăng thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 20170800491 00 ngày 02/08/2017.
 • Nguồn vốn: Vốn TPCP.
 • Hình thức lựa chọn: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
 • Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
 • Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 14 giờ 00 phút ngày 22/05/2019 đến trước 14 giờ ngày 11/06/2019 (trong giờ hành chính).
 • Địa điểm phát hành HSMT: Phòng 807 Phòng TCKT, Ban QLDA 6, Ô D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.
 • Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng).
 • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 11/06/2019.
 • Thời điểm mở thầu: 14 giờ 05 phút, ngày 11/06/2019.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13166
Lượt truy cập: 127.080.787