Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải

Thứ sáu, 19/07/2019 10:41 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Kế hoạch số 6686/KH-BGTVT "Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải".

Theo Kế hoạch, Hội nghị  Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải sẽ được tiến hành vào Quý III năm 2020 (tổ chức cùng ngày với Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải). Hội nghị nhằm mục đích đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải năm 2015 đến nay với chủ đề chung “Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của Ngành; Biểu dương thành tích các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các lĩnh vực thuộc ngành Giao thông vận tải, nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng để mọi người cùng học tập. Qua đó khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lcd các nhiệm vụ được giao.

Bộ GTVT  yêu cầu các đơn vị, từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua đặc biệt, thiết thực với nội dung cụ thể, dễ hiểu, gắn kết với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích, có những công trình, sản phẩm chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải (28/8/1945 - 28/8/2020) tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; Xây dựng các điển hình tiên tiến và phát hiện nhân tố mới; Tổ chức bình xét, suy tôn và khen thưởng.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1287
Lượt truy cập: 97211582