Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ năm, 07/11/2019 09:22 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 10402/BGTVT-CQLXD "Triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Theo Văn bản, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Để triển khai Nghị định này, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phổ biến và thực hiện Nghị định nêu trên đối với các dự án do Bộ GTVT quản lý; trong đó lưu ý một số nội dung sau:

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu đối với trường hợp thực hiện theo hình thức EPC, EC, EP theo quy định tại các Điều 8. 9, 10.

- Các quy định liên quan đến giá gói thầu xây dựng được hướng dẫn thực hiện tại Điều 12.

- Việc quản lý định mức xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 15.

- Việc quản lý cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng được thục hiện theo quy định tại Điều 20.

- Quy định chuyển tiếp được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 36.

Bộ cũng yêu cầu các dơ quan đơn vị , trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp ý kiến gửi Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2600
Lượt truy cập: 113923714