Công bố Kết luận thanh tra về công tác quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải

Thứ sáu, 10/01/2020 10:11 GMT+7

Ngày 10/1/2020 tại trụ sở Bộ GTVT, Thanh tra Bộ GTVT đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 12392/KL-BGTVT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải.

Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra

Theo Kết luận thanh tra, đã đánh giá Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ và công ty hoa tiêu đã cố gắng, nỗ lực trong quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải, góp phần đảm bảo an toàn hàng hải, phục vụ nhu cầu dẫn dắt tàu biển vào, rời cảng biển và khu neo đậu. Các quy định về quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải đã được sửa đổi, bổ sung, nội dung tương đối cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ. Tuy nhiên, qua thanh tra, Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện một số tồn tại, sai sót trong hoạt động dẫn tàu, xây dựng và gửi Kế hoạch điều động tàu, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Cục HHVN, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải, Cảng vụ...

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn – đại diện đoàn Thanh tra công bố Kết luận thanh tra 

Tại cuộc họp, sau khi công bố toàn văn Kết luận thanh tra số 12392/KL-BGTVT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT về công tác quản lý và sử dụng hoa tiêu hàng hải, ông Trần Văn Trường, Phó Chánh thanh tra Bộ yêu cầu các Cục Hàng hải Việt Nam, các Cảng vụ và công ty hoa tiêu khẩn trương khắc phục các tồn tại và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 28/2/2020. Bên cạnh đó, Cục Hàng hải Việt Nam cần nghiên cứu, trình Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số quy định để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác bảo đảm an toàn hàng hải nói chung công tác hoa tiêu nói riêng.

Thay mặt các đơn vị được thanh tra, ông Nguyễn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu sẽ tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung trong Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại đúng thời hạn theo yêu cầu tại Kết luận thanh tra.

Phong Vũ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:886
Lượt truy cập: 99494760