Bộ GTVT kiểm tra, rà soát người đang bị cách ly; đeo khẩu trang khi vào cơ quan làm việc, tại phòng làm việc và làm việc trực tiếp

Thứ sáu, 27/03/2020 15:54 GMT+7

Ngày 27/3/2020, Văn phòng Bộ GTVT đã có Văn bản số 113/VP-HCQT1 yêu cầu các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, rà soát người đang bị cách ly; đeo khẩu trang khi vào cơ quan làm việc, tại phòng làm việc và làm việc trực tiếp tại trụ sở Bộ GTVT.

 

Nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi vào cơ quan, tại phòng làm việc,
khi tham gia họp, báo cáo và giữ khoảng cách an toàn nếu trao đổi trực tiếp

Văn bản nêu rõ: Thực hiện Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Quyết định số 345/QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống bệnh Covid-19; Công văn số 105/BGTVT-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ GTVT về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Văn phòng Bộ đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát số người đang bị cách ly thuộc diện F1, F2 và người đi công tác từ nước ngoài về (kể từ ngày 06/3/2020 đến nay) thuộc đơn vị mình quản lý;

Lập danh sách thông tin chi tiết người đang bị cách ly (Họ và tên, quá trình tiếp xúc lần cuối với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam, thời gian bắt đầu cách ly tới thời gian hết cách ly) gửi về Văn phòng Bộ (qua Phòng Hành chính - Quản trị 1) trước ngày 30/3/2020;

Thường xuyên theo dõi, rà soát về tình hình người thuộc diện phải cách ly của cơ quan, đơn vị; nếu có người cách ly phải lập danh sách báo ngay về Y tế của Cơ quan Bộ để kịp thời nắm bắt thông tin và có phương án phòng, chống dịch kịp thời.

Văn phòng Bộ GTVT yêu cầu công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang khi vào cơ quan, tại phòng làm việc, khi tham gia họp, báo cáo và giữ khoảng cách an toàn nếu trao đổi trực tiếp.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:930
Lượt truy cập: 103096564